Šúľance s tvarohom (šúľance 230g, posýpka 60g)( materská škôlka ) 230 gramov

Priemerné sacharidy v g: 88,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,05