Šúľance s orechami (šúľance 230g, posýpka 30g) ( materská škôlka ) 206 gramov

Priemerné sacharidy v g: 88,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,17