Šúľance s makom (šúľance 220g, posýpka 30g)( materská škôlka ) 196 gramov

Priemerné sacharidy v g: 87,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,45
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,45