Kapusta čínska 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,24
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 416,67