Rezance domáce s tvarohom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 36,73