Palacinky s tvarohom( materská škôlka ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,47