Palacinky s makom( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 64,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,46