Palacinky jablkové( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 57
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,58