Palacinky s džemom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 70,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,39
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,5