Osie hniezda( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 78,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,04