Moravské koláče( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 95,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,93