Lievance s lekvárom a tvarohom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,52