Lievance s lekvárom ( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 68,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,32