Krupicová kaša( materská škôlka ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 57,85