Knedličky ovocné zo zemiakového cesta( materská škôlka ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 58,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,91