Buchty na pare plnené lekvárom( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,95