Zemiakové placky( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,83