Tekvica špagetová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,83
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 120,48