Tekvica obyčajná 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,62
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 161,29