Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou (karbonátok 75g, omáčka 40g)( materská škôlka ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 81,63