Strapačky so syrokrémom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,79