Strapačky s tvarohom( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,42