Strapačky s kyslou kapustou( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 71,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,01