Rizoto so zeleninou a syrom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 46,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,88