Rezance s tvarohom (slané)( materská škôlka ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 40,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,98