Lasane s cuketou (bez mäsa)( materská škôlka ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 52,8