Halušky s kyslou kapustou( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 40