Granatiersky pochod( materská škôlka ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,29