Fliačky s kyslou kapustou( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 47,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 40,08