Zemiaky štrasburské( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 51,14