Zemiaky roľnícke( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 56,98