Zemiakové knedle plnené mäsom( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 47,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,61