Zemiaková musaka( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 43,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 45,98