Tekvicový nákyp( materská škôlka ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 82,19