Špagety s mäsom a syrom( materská škôlka ) 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 39,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,64