Špagety po bolonsky( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 48,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,19