Sekaná pečienka( materská škôlka ) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 53,19