Rizoto s mäsom a zeleninou( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 39,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 45,45