Poľské zrazy( materská škôlka ) 115 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 118,56