Plnený kapustový list( materská škôlka ) 115 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 69,28