Plnená paprika s rajčiakovou omáčkou( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 84,27