Plavnická roláda( materská škôlka ) 70 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 75,27