Pasta sciutta( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,62