Mäsové placky zapekané( materská škôlka ) 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 48