Mäsové krokety( materská škôlka ) 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,51