Mäsové guľky v kyslej kapuste (mäsp 60g, kapusta 125g)( materská škôlka ) 145 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 116