Kel prekladaný( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 65,69