Karbonátok s ovsenými vločkami( materská škôlka ) 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 52,17