Hašé z hovädzieho mäsa( materská škôlka ) 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 139,53