Francúzske zemiaky( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,28